Không giống như những công nghệ đúc sử dụng chất kết dính khác, đúc mẫu cháy (còn gọi là đúc mẫu hoá khí) không dùng chất kết dính để liên kết cát. Mẫu và các nhánh cây được làm bằng hạt nhựa polystyren hoặc copolymers. Các vật đúc có hình dạng phức tạp, từng phần mẫu sẽ được chế tạo riêng. Sau đó, chúng sẽ được dán lại với nhau và dán vào nhánh cây chính (nhánh cây chính có thể là ống rót, nhánh cây phụ có thể là rãnh lọc xỉ, rãnh dẫn). Mẫu sau khi đã dán thành nhánh cây sẽ được sơn (phủ) lớp cách nhiệt. Sau khi lớp sơn khô, mẫu sẽ được đặt vào trong hòm khuôn và phủ đầy cát. Cát được sít chặt bằng cách rung. Giai đoạn làm khuôn xong, hòm khuôn được hút chân không và chờ rót

Có nhiều yếu tố làm cản trở đến quá trình đúc mẫu cháy. Nhưng nếu biết kết hợp các khâu thiết kế, quá trình đúc, tay nghề thợ, nguồn cung cấp polymer, lớp phủ…. Với nhau sẽ hạn chế các ảnh hưởng của nó, cải thiện được chất lượng của vật đúc và ngoài ra còn làm giảm chi phí.
– Thành phần cacbon trong gang rất khó xác định do việc hình thành lớp cacbon do khi mẫu cháy sẽ sinh ra muội than và xâm nhập lên ở mặt trên và dưới. Do đó để biết chính xác thành phần cacbon đúng khi gia công lớp bề mặt. Do vậy việc cốt yếu để tăng ưu thế của đúc mẫu cháy là sử dụng copolymers.

2 reviews for Gia công cơ khí

  1. quân

    chính xác, rất hài lòng dịch vụ.

  2. quân

    rất hài lòng dịch vụ.

Add a review